ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα ασφάλισης χωρίς απαλλαγές, με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(1)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(1)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)

2,5% max. € 1.000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (*)

20% max. € 30.000 

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)

5% max. € 5.000

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 1.000

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

€ 1.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ