ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) 100%
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου ιατρού € 10
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου ιατρού (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 30) € 42
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 2.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο, στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου). 100%
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου ιατρού € 10
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου ιατρού (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 30) € 42
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) € 20
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (υπόλοιπες ειδικότητες) € 30
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100%
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν
    β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 40%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια:της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
    α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο / συμμετοχή ασφαλισμένου € 15
    β) Συνεδρία κατ' οίκον / συμμετοχή ασφαλισμένου € 25
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000
Διαγνωστικές εξετάσεις Συμμετοχή του ασφαλισμένου 30%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχετε έκπτωση στον ασφαλισμένο, στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) 100%
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) € 20
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (υπόλοιπες ειδικότητες) € 30
Επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ € 30
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου Ιατρού € 25
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι € 30
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι, εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες € 55
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100%
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣQ
    α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν
    β) Οδοντιατρικές πράξεις: Έκπτωση 40%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο /συμμετοχή του ασφαλισμένου € 15
    β) Συνεδρία κατ' οίκον / /συμμετοχή του ασφαλισμένου € 25
5) Εξετάσεις μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ Έκπτωση 20%
6) Νοσηλεία κατ' οίκον (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) Έκπτωση 10%
7) Δωρεάν έκδοση "ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ" (για άμεση πρόσβαση στο Ιστορικό Εξετάσεων του ασφαλισμένου) 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) 100%
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου Ιατρού € 10
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου Ιατρού στο σπίτι € 20
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου Ιατρού (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου ιατρού στο σπίτι (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 20) € 42
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 2.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up και με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου 100%
Προγεννητικός έλεγχος στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100%
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου Ιατρού € 10
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου Ιατρού στο σπίτι € 20
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη σε ιατρείο μη συμβεβλημένου Ιατρού (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 10) € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για ιατρική επίσκεψη μη συμβεβλημένου Ιατρού στο σπίτι (μείον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου € 20) € 42
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) € 20
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (υπόλοιπες ειδικότητες) € 30
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100%
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν
    β) Οδοντιατρικές πράξεις: Έκπτωση 40%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο. /συμμετοχή του ασφαλισμένου € 15
    β) Συνεδρία κατ' οίκον. /συμμετοχή του ασφαλισμένου € 25
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000
Διαγνωστικές εξετάσεις Συμμετοχή του ασφαλισμένου 30%
Για τα υπερβάλλοντα ποσά άνω του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 30%
Δωρεάν Ετήσιο check up ( με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) 100%
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (παθολόγοι-καρδιολόγοι-χειρουργοί-ορθοπεδικοί) € 20
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (υπόλοιπες ειδικότητες) € 30
Επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των κλινικών της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ € 30
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου Ιατρού € 25
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου Ιατρού στο σπίτι € 30
Συμμετοχή ασφαλισμένου για ιατρική επίσκεψη συμβεβλημένου Ιατρού στο σπίτι, εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες € 55
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 100%
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Ετήσιος στοματικός έλεγχος Δωρεάν
    β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 40%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ:
    α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο € 15
    β) Συνεδρία κατ' οίκον € 25
5) Εξετάσεις μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ Έκπτωση 20%
6) Νοσηλεία κατ' οίκον (Αθήνα, Πειραία, Θεσσαλονίκη) Έκπτωση 10%
7) Δωρεάν έκδοση "ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ" (για άμεση πρόσβαση στο Ιστορικό Εξετάσεων του ασφαλισμένου) 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις:
(α) Σε δίκτυο πολυϊατρείων (Αθήνα – Θεσ/νίκη – Πάτρα – Λάρισα) € 10/επίσκεψη
(β) Σε πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων € 20/επίσκεψη
(γ) Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Δωρεάν
Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις:
(α) Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν
(β) Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού Τιμές Δημοσίου
Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Φυσικοθεραπείες € 15/συνεδρία
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check up) (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια) Δωρεάν
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις:
(α) Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Δωρεάν
(β) Σε πανελλαδικό δίκτυο πολυϊατρείων και ιδιωτικών ιατρείων € 10/επίσκεψη
(γ) Επίσκεψη γιατρού στο σπίτι € 30/επίσκεψη (€ 45 σ/κ και αργίες)
Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις:
(α) Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν
(β) Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού 20% επί ειδικά διαμορφωμένου τιμοκαταλόγου
(γ) Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Φυσικοθεραπείες € 15/συνεδρία
Οφθαλμολογική Κάλυψη (Δωρεάν ετήσιο οφθαλμολογικό check up / Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών (2 οφθαλμών από € 1.200 έως € 1.500) / Επέμβαση καταρράκτη ( ανά οφθαλμό € 600) / Λοιπές επεμβάσεις/θεραπείες) Προνομιακός τιμοκατάλογος
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check up) (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT) Δωρεάν