ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(Οι παροχές συναρτώνται με το ετήσιο όριο κάλυψης που έχει επιλεγεί και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου)

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι € 1.000 € 2.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100% 100%
Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 70% 70%
Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) ΝΑΙ (βλ. όρους) ΝΑΙ (βλ. όρους)
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου γιατρού € 10 € 10
Συμμετοχή ασφαλισμένου για επίσκεψη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι € 30 € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο γιατρό (αθροιστικά με τα € 10 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) € 30 € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη μη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι (αθροιστικά με τα € 30 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) € 42 € 42
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης (στις εκάστοτε διαθέσιμες ειδικότητες) € 10 € 10
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10 € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
      α) Δωρεάν ετήσιος στοματικός έλεγχος ΝΑΙ ΝΑΙ
      β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 50% Έκπτωση 50%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (μόνο στο πρόγραμμα των €2.000).
      α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή του ασφαλισμένου - € 15
      β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή του ασφαλισμένου - € 25

(Οι παροχές συναρτώνται με το ετήσιο όριο κάλυψης που έχει επιλεγεί και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου)

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης έως € 1.000 € 2.000
Διαγνωστικές εξετάσεις 100% 100%
Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου 70% 70%
Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) ΝΑΙ (βλ. όρους) ΝΑΙ (βλ. όρους)
Προγεννητικός έλεγχος στα ιδιόκτητα κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΑΙ (βλ. όρους)
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου γιατρού € 10 € 10
Συμμετοχή ασφαλισμένου για επίσκεψη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι € 20 € 20
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο γιατρό (αθροιστικά με τα € 10 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) € 30 € 30
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη μη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι (αθροιστικά με τα € 20 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) € 42 € 42
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης (στις εκάστοτε διαθέσιμες ειδικότητες) € 10 € 10
Λοιπές υπηρεσίες:
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο σε περίπτωση εισαγωγής στις Βιοκλινικές Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης ΝΑΙ ΝΑΙ
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον € 10 € 10
3) Οδοντιατρική περίθαλψη στα ιδιόκτητα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
      α) Δωρεάν ετήσιος στοματικός έλεγχος ΝΑΙ ΝΑΙ
      β) Οδοντιατρικές πράξεις Έκπτωση 50% Έκπτωση 50%
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (μόνο στο πρόγραμμα των €2.000).
      α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή του ασφαλισμένου - € 15
      β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή του ασφαλισμένου - € 25
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις:
(α) Σε δίκτυο πολυϊατρείων (Αθήνα – Θεσ/νίκη – Πάτρα – Λάρισα) € 10/επίσκεψη
(β) Σε πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων € 20/επίσκεψη
(γ) Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Δωρεάν
Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις:
(α) Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν
(β) Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού Τιμές Δημοσίου
Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Φυσικοθεραπείες € 15/συνεδρία
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check up) (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια) Δωρεάν
Απεριόριστες Οδοντιατρικές Πράξεις: Προνομιακός τιμοκατάλογος
Επείγον Περιστατικό
(Κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία)
-Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες
-Προνομιακός τιμοκατάλογος στις διαγνωστικές εξετάσεις
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις:
(α) Στις εφημερεύουσες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων συμβεβλημένων νοσοκομείων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Δωρεάν
(β) Σε πανελλαδικό δίκτυο πολυϊατρείων και ιδιωτικών ιατρείων € 10/επίσκεψη
(γ) Επίσκεψη γιατρού στο σπίτι € 30/επίσκεψη (€ 45 σ/κ και αργίες)
Απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις:
(α) Με χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ Δωρεάν
(β) Με χρήση απλού ιατρικού παραπεμπτικού 20% επί ειδικά διαμορφωμένου τιμοκαταλόγου
(γ) Επεμβατικές και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Ιατρικές Πράξεις Προνομιακός τιμοκατάλογος
Απεριόριστες Φυσικοθεραπείες € 15/συνεδρία
Οφθαλμολογική Κάλυψη (Δωρεάν ετήσιο οφθαλμολογικό check up / Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών (2 οφθαλμών από € 1.200 έως € 1.500) / Επέμβαση καταρράκτη ( ανά οφθαλμό € 600) / Λοιπές επεμβάσεις/θεραπείες) Προνομιακός τιμοκατάλογος
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check up) (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT) Δωρεάν
Απεριόριστες Οδοντιατρικές Πράξεις: Προνομιακός τιμοκατάλογος
Επείγον Περιστατικό
(Κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία)
-Δωρεάν επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες
-Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας € 200 και έκπτωση 50% στο υπερβάλλον.