Ο κ. Νικόλαος Κοντοβουνήσιος, νέος Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου

Στην περαιτέρω ενίσχυση της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εργασιών προχώρησε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική με την ένταξη του κ. Νικόλαου Κοντοβουνήσιου στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας. Ο κ. Κοντοβουνήσιος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου.. 
Με την εκτενή εμπειρία που διαθέτει, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης σε εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου και την υψηλή εξειδίκευσή του στις Γενικές Ασφαλίσεις, θα συνδράμει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρίας και ειδικότερα στην περαιτέρω ανάπτυξη των Λοιπών Κλάδων. 
Η  Εταιρία καλωσορίζει τον κ. Κοντοβουνήσιο στην ομάδα της ΜΙΝΕΤΤΑ και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Back to top