ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Η επιχείρηση σου, είναι το μέσο που σου εξασφαλίζει τα προς το ζην. Επομένως η θωράκιση για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν (φωτιά, φυσικές καταστροφές, κλοπή αλλά ακόμη και αστική ευθύνη έναντι τρίτων) και μπορεί να περιορίσουν ή/ και να διακόψουν την λειτουργία της, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων σου.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων PharmacyPack είναι ένα εργαλείο που σχεδιάσαμε για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, ώστε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης / φαρμακείου να ασχολείται αναπόσπαστος με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και την ανάπτυξή της.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 10%
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΚΛΟΠΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ €100 σε κάθε ζημιά €100 σε κάθε ζημιά
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 10% της ζημιάς με min. €500 10% της ζημιάς με min. €500
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 10% της ζημιάς με min. €500 10% της ζημιάς με min. €500
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) €150 ανά υλικη ζημιά €150 ανά υλικη ζημιά
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ €150 ανά απαίτηση
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ €150 σε κάθε ζημιά €150 σε κάθε ζημιά
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ €150 σε κάθε ζημιά €150 σε κάθε ζημιά
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ 5 ημέρες
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10% της ζημιάς με min. €500
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ €150 σε κάθε ζημιά
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ 5% της ζημιάς με min. €150
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου 2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 5% της ζημιάς με min. €500
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5% της ζημιάς με min. €500 (ανά απαίτηση)