ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει στους κατόχους Νοσοκομειακών Προγραμμάτων (εκτός του Care και του προγράμματος της ΔΕΗ) τα προνόμια που ακολουθούν.  Σε κάθε περίπτωση για καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη χρήση των προνομίων, τηλεφωνήστε στο Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας: 210 93 07 723. Παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά την προσέλευσή σας σε οποιαδήποτε κλινική, να έχετε μαζί σας την ατομική κάρτα ασφαλισμένου.

1 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό).
 • On call ειδικότητες 60€***.
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας έως 500€ ανά περιστατικό** για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
 • Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 500€.
 • Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα για ποσά άνω των 50€ (ο ασθενής επιβαρύνεται με τα πρώτα 50€)
 • Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής), για την περιοχή της Αττικής.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς (Παιδίατρο -Παιδοχειρουργό 24 ώρες το 24ωρο και Ορθοπαιδικό - ΩΡΛ Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 19:00 και Σάββατο 9:00 με 14:00) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • On call ειδικότητες 60€***.
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας έως 300€ ανά περιστατικό** για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα.
 • Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα 300€.
 • Δωρεάν υγειονομικό υλικό και φάρμακα για ποσά άνω των 30€ (ο ασθενής επιβαρύνεται με τα πρώτα 30€)
 • Προνομιακή τιμολόγηση σε ιατρικές και χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής), για την περιοχή της Αττικής.

* Στις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ειδικά υλικά, φάρμακα, αμοιβές ιατρών και ενδοσκοπικές πράξεις - εξαιρούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας.

** Για τον υπολογισμό της αξίας των δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων χρησιμοποιείται προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΕΟΠΥΥ - προνομιακός τιμοκατάλογος σε απεικονιστικές εξετάσεις.

*** Η χρέωση για την ειδικότητα του Ακτινολόγου είναι Δευτ. έως Παρ. 20:00 - 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Αθηνών και Δευτ. έως Παρ. 21:00 - 09:00 το πρωί και Σάββατο / Κυριακή / Αργίες για την Ευρωκλινική Παίδων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρού.
 • Ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των 15€, κατόπιν ραντεβού, για τις εξής ειδικότητες: Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού.
 • Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, κατόπιν ραντεβού, σε όλες τις ειδικότητες έναντι αντιτίμου 30€ για τους Επιμελητές και 50€ για τους Διευθυντές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην προνομιακή τιμή των 100€.
 • Προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη σε τιμές ΕΟΠΥΥ, για Διαγνωστικές εξετάσεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Προνομιακά Check-up ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.

2 METROPOLITAN HOSPITAL & METROPOLITAN GENERAL

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο, Χειρουργό καθώς και στις ειδικότητες Νευρολόγου, ΩΡΛ και Πνευμονολόγου από 9.00 έως 21.00.
 • Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις (αφορά μόνο το Metropolitan Hospital) στις εφημερεύουσες ειδικότητες σε: Παιδίατρο, Παιδοχειρουργό και Παιδοορθοπεδικό. Για την ειδικότητα του παιδοορθοπεδικού οι ιατρικές επισκέψεις είναι δωρεάν από 9.00 έως 23.00.
 • Δωρεάν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και μέχρι του ποσού των 300€/ ανά περιστατικό. Πέραν του ποσού των 300€ οι εξετάσεις θα τιμολογούνται με προνομιακό τιμοκατάλογο (ΦΕΚ + 30%).
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 • Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής μας. Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχίατρου και Οδοντίατρου, καθώς και οι κάτωθι ειδικότητες:
 • Οι επισκέψεις σε αλλεργιολόγο, ρευματολόγο, ηπατολόγο και νεφρολόγο τιμολογούνται στην προνομιακή τιμή των 30€ ειδικότητα
 • Οι επισκέψεις σε ψυχολόγο, ψυχίατρο τιμολογούνται στην προνομιακή τιμή των 30€/ ειδικότητα (αφορά μόνο το Metropolitan General)
 • Οι επισκέψεις σε ενδοκρινολόγο τιμολογούνται στα 10€
 • Οι επισκέψεις σε δερματολόγο τιμολογούνται στα 25€
 • Οι επισκέψεις σε οφθαλμίατρο τιμολογούνται με έκπτωση 40% στο Metropolitan Hospital και στην προνομιακή τιμή των 30€ στο Metropolitan General
 • Οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε παιδίατρο, παιδοχειρουργό, παιδοορθοπεδικό και παιδοΩΡΛ τιμολογούνται στα 20€, πλην λοιπών παιδοειδικοτήτων για τις οποίες ισχύει ειδική τιμολόγηση (αφορά μόνο το Metropolitan Hospital)
 • Αμοιβές Διευθυντών ιατρών που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα των εξωτερικών ιατρείων τιμολογούνται στα €40.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 • Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία με τιμή (ΦΕΚ + 30%). Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχει ΦΕΚ θα γίνεται έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
 • Οφθαλμολογικές εξετάσεις με έκπτωση 40%. (αφορά μόνο το Metropolitan Hospital)
 • Σε μαγνητικές Τομογραφίες (MRI), Αξονικές Τομογραφίες (CT) και Triplex Καρδιάς και Σώματος παρέχεται τιμή κρατικού τιμοκαταλόγου με τιμή (ΦΕΚ)
 • Στις εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σε ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, πλην εξειδικευμένων εξετάσεων μοριακής βιολογίας.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για διακομιδή ασθενούς εντός Αττικής σε περίπτωση που ακολουθήσει νοσηλεία.
CHECK UP
 • Στα πακέτα Check up των Metropolitan Hospital & Metropolitan General παρέχεται έκπτωση 20%.
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • Κλινική εξέταση μαστών(ψηλάφηση) Υπερηχογράφημα μαστών Pap test Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες κάτω των 35) με τιμή 30€
 • Κλινική εξέταση μαστών(ψηλάφηση) Ψηφιακή μαστογραφία Pap test Γυναικολογική εξέταση (γυναίκες άνω των 35) με τιμή 60€
 • PSA Free P S A Ουρομετρία Κλινική εξέταση προστάτη με 60€
 • Ειδικό πακέτο οδοντιατρικής φροντίδας: Καθαρισμό δοντιών-Φθορίωση δοντιών-Οδηγίες στοματικής υγιεινής με τιμή 80€ (οικογενειακή κάλυψη σε 4 μέλη με τιμή 250€)
 • Pap test Γυναικολογική εξέταση με τιμή 25€
 • Υπερηχογράφημα μαστών Ψηφιακή μαστογραφία-Επίσκεψη σε μαστολόγο με τιμή 40€
 • Υπερηχογράφημα μαστών-Ψηφιακή μαστογραφία-Τομοσύνθεση μαστών-Επίσκεψη σε μαστολόγο με τιμή 90€
 • Ψηφιακή μαστογραφία με τιμή 30€
 • Τ3, T4, TSH, Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - Ενδοκρινολογική εξέταση με τιμή 45€
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
 • Έκπτωση 15% στις φυσικοθεραπείες (Πληροφορίες: 210 4809513 Metropolitan Hospital & 210 6502903 4 Metropolitan General από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00π.μ. 21.00μ)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ METROPOLITAN HOSPITAL)
 • Α) Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), το Νοσοκομείο απορροφά ποσοστό 20% της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο τα 400€.
 • B) Σε περίπτωση συμμετοχής του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), το Νοσοκομείο απορροφά έως 1.000€ από την προβλεπόμενη στο συμβόλαιο συμμετοχή τού ασφαλισμένου. Στο ποσό της απορρόφησης συμπεριλαμβάνεται και το όποιο ποσό καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.
 • Γ) Τα παραπάνω ισχύουν όταν ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής. Σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας (ODC-ODS), ανεξαρτήτως χρήσης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ), το Νοσοκομείο απορροφά ποσοστό 20% της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου με ανώτατο όριο τα 400€.

Σε κάθε περίπτωση, η απορρόφηση αφορά αποκλειστικά στα έξοδα νοσηλείας και όχι στις αμοιβές γιατρών.

3 ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων του ΥΓΕΙΑ (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολόγος, Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός, Ω.Ρ.Λ.) για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παιδιάτρου, του Παιδοχειρουργού, του Παιδο-ορθοπεδικού και του Ω.Ρ.Λ. στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ για επείγοντα και έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ και της Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ στις εξής ειδικότητες: Αιματολόγος, Γαστρεντερολόγος, Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος*, Νευρολόγος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Φυσίατρος, ΩΡΛ, Παθολόγος, Χειρουργός.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην καρδιολογική επίσκεψη χρεώνεται ποσό 5€ για τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 300€ στο ΥΓΕΙΑ, στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ και στην Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, για τα περιστατικά που θα κριθούν επείγοντα και έκπτωση 50% σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί αυτά τα ποσά. Από το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων εξαιρούνται φάρμακα, ειδικά υλικά και υγειονομικό υλικό, πράξεις, αμοιβές ιατρών. Η παροχή των δωρεάν εξετάσεων ισχύει στην Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ για παιδιά έως 16 ετών.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Για ιατρικές συμβουλές, την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το συντονιστικό κέντρο της MEDNET. 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού (εισαγωγής) στην Παιδιατρική Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις με έκπτωση έως και 60%.

4 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 • Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως 200€ ετησίως για τους ενήλικες και τα παιδιά.
 •  Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 200€, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων του Ομίλου. (Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά, φάρμακα και αμοιβές γιατρών.)
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των επειγόντων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό) σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και επιπλέον ΩΡΛ και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των επειγόντων: Παιδίατρο και Παιδοχειρουργό στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών (24 ώρες το 24ωρο) και Παιδίατρο (καθημερινά επί 24ώρου) και Παιδοχειρουργό (καθημερινές έως τις 7 μ.μ.) στην Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.
 • Δωρεάν χρήση της υπηρεσίας των ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία EMS είναι η μοναδική στην Ελλάδα πιστοποιημένη με ISO-9001:2000.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 •  Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ομίλου στους εφημερεύοντες γιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαιδικό, Χειρουργό) και επιπλέον ΩΡΛ και Γυναικολόγο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
 •  Έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες (Δευτέρα - Παρασκευή) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 • Έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις διαγνωστικές εξετάσεις. (Στις διαγνωστικές εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται ενδοσκοπικές πράξεις καθώς και εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα εκτός Ομίλου. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται πάσης φύσεως υλικά,φάρμακα και αμοιβές γιατρών).
 •  Για αξονικές - μαγνητικές τομογραφίες, triplex & PET CT ισχύει τιμή κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).
 • Έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στις ιατρικές πράξεις.
 • Προνομιακές τιμές σε Check Up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

CHECK UP BASIC

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ HDL
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ LDL
ΟΥΡΙΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ SGOT
Τ.Κ.Ε. SGPT
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ γGT
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ PAP TEST
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ
P.S.A.
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ: 90€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 100€

CHECK UP PREMIUM

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ HDL
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ LDL
ΟΥΡΙΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ SGOT
Τ.Κ.Ε. SGPT
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ γGT
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΗ
Η.Κ.Γ + ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ) ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ PAP TEST
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ
P.S.A.
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ: 140€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 195€

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑ LDL
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
Τ.Κ.Ε. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ Αnti-HBs
SGOT ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
SGPT HDL  
ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΩΡΛ - ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 130€

 

Για τη χρήση όλων των παραπάνω προνομίων είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση των δικαιούχων.

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των κλινικώντου Ομίλου είναι τα κάτωθι:

Ιατρικό Αθηνών: 210-6862000

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: 210-6198100

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: 2310 400000

Ιατρικό Ψυχικού: 210-6974000

Ιατρικό Π. Φαλήρου: 210-9892100

Ιατρικό Περιστερίου: 210-5799000

5 ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού και Γυναικολόγου.
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 450€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης των 450€ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία).
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία.
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού και Παιδοορθοπεδικού.
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 500€ (ετησίως). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης των 500€ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία)
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και εφόσον εγκριθεί η νοσηλεία. Έκπτωση 40% για μη εισαγωγή.

  Στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ εξαιρούνται οι εξετάσεις: Καλλιέργεια φαρυγγικού- κοπράνων- αίματος- ούρων- δερματικής βλάβης- ρινικού, καλλιέργεια campylobacter- πυου, αντιβιόγραμμα, προκαλσιτονίνη, strep test, ροταϊός, αδενοϊός, norovirus, κλωστηρίδιο, αντιγόνο campylobacter, αντισώματα για CMV IGG+IGM, EBV IGG+IGM, αδενοϊός IGG+IGM

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, 24 ώρες το 24ωρο, στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γενικού Χειρουργού, Γυναικολόγου.
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας 200€ (ανά περιστατικό). Τιμοκατάλογος ΦΕΚ σε περίπτωση υπέρβασης των 200€ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ, -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • 20% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις (για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία).

  Εξαιρέσεις :

  Από τις δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις εξαιρούνται ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ενδοσκοπήσεις, αμοιβές ιατρών πέραν των ανωτέρω και ιατρικές αμοιβές των έκτακτων κλήσεων.

  Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6184000 / Fax: 210 6184158 / Email:info@iaso.gr / www.iaso.gr

  Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: Λ. Κηφισίας 37-39, 11523, Μαρούσι: 210 6383510/ Fax: 2106383503/

  Επείγοντα Περιστατικά: 210 6383166, 2106383064/ Email: info@iaso.gr /www.iasopaidon.gr

  Στοιχεία Επικοινωνίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών/ Τηλ. 2410996000/ Fax: 2410555451/ Email: thessalias@iaso.gr / www.iasothessalias.gr

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΔΩΡΕΑΝ σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Ουρολόγο & Πνευμονολόγο.
 • 20€/ επίσκεψη σε Αιματολόγο, Ηπατολόγο, Οφθαλμίατρο, Ογκολόγο, Δερματολόγο & Ενδοκρινολόγο.
 • Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€.
 • Ειδικές τιμές για Γαστροσκόπηση & κολονοσκόπηση.
 • Προνομιακές τιμές στα πακέτα προλήπτικού ελέγχου του νέου τμήματος Check up.
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 • 40€ για προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε Παιδοορθοπεδικό, ΠαιδοΩΡΛ, Παιδοοφθαλμίατρο, Παιδοενδοκρινολόγο*& Παιδοδιατροφολόγο. (*Η προνομιακή τιμή στον Παιδοενδοκρινολόγο ισχύει για τις 2 πρώτες ιατρικές επισκέψεις (ετησίως) για κάθε παιδί).
 • Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€.
 • Προνομιακές τιμές στα σχολικά check up.
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • Ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, κατόπιν ραντεβού, στην τιμή των 20€.
 • Προνομιακός τιμοκατάλογος βασισμένος σε τιμές ΦΕΚ (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ -35% από τον ιδιωτικό τιμοκατάλογο).
 • Προνομιακή τιμή για τη διενέργεια της εξέτασης SARS-Cov2 PCR στα 55€.

  Εξωτερικά Ιατρεία:

  ΙΑΣΩ: 210 6383090-091, Δευτ.-Παρ. 07:00-15:00

  ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ: 210 6383070-072, Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • 25% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο με ανώτατο όριο τα 2.000€
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 • 25% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο με ανώτατο όριο τα 2.000€
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • 25% έκπτωση στο εκπιπτόμενο/ απαλλασσόμενο ποσό του ασφαλισμένου με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο με ανώτατο όριο τα 2.000€

Από τις παραπάνω παροχές εξαιρούνται:

Ειδικά υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές ιατρών. Η έκπτωση στη νοσηλεία εφαρμόζεται μετά τη χρήση του ασφαλιστικού φορέα.

Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο τμήμα CHECK UP, σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, στελεχωμένο με άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προληπτικών ελέγχων με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του ΙΑΣΩ.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και της ιατρικής, τα εξειδικευμένα πακέτα health up του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική καλύπτουν κάθε ανάγκη για προληπτικό έλεγχο.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 - 15:00

Στοιχεία επικοινωνίας:

210 6383090, 210 6383091

Email: Ckeckup@iaso.gr

6 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ Α.Ε.»

 • Έκπτωση 40% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο τιμολόγιο της Κλινικής (εξαιρούνται ιατρικές αμοιβές, ειδικά υλικά και φάρμακα), με όριο το ποσό των 1.500€.
 • Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού, σε γιατρούς 7 ειδικοτήτων: Καρδιολόγος, Παθολόγος, Ουρολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Γαστρεντερολόγος.
 • Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς.
 • Δωρεάν ετήσιο check-up που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδές εντός Αττικής, σε περίπτωση εισαγωγής στην Κλινική.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που τις επιθυμεί ο ασθενής, ενώ δεν έχουν σχέση με την αιτία εισαγωγής του, και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αιτωλικού 55, Πειραιάς Τηλ. 210 4611204

7 ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Ε.Π. (ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)
 • Δωρεάν επισκέψεις μέχρι του ποσού των 400€ και δωρεάν κάλυψή για υλικά και φάρμακα μέχρι του ποσού των 50€.
 • Μετά την ανάλωση του παραπάνω ορίου, θα ισχύει έκπτωση 50% επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου, με εξαίρεση τις ενδοσκοπικές πράξεις.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • Εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο και Γενικό Χειρουργό.
 • Εξωτερικά Ιατρεία: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικό Χειρουργό, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, και Ουρολόγο.
ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
 • Θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας στις κλινικές του Ομίλου.
 • Η παροχή αφορά την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 • Παροχή έκπτωσης 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού των 500€.

Διευκρινίσεις:
Η εκάστοτε κλινική του Ομίλου θα απορροφά το 30% του εκπιπτόμενου ποσού ή της συμμετοχής του ασφαλισμένου της «MINETTA Ασφαλιστικής» με ανώτατο όριο το ποσό των 500€.
Απαραίτητη η χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα.
Το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30%, είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού φορέα, του κόστους υλικών, φαρμάκων και ιατρικών αμοιβών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βιοκλινική Αθηνών: Μ. Γερουλάνου 15 Αθήνα (πλησίον σταθμού Πανόρμου), Τηλ.: 210 69.62.600

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης: Μητροπόλεως 86 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 372600

Βιοκλινική Πειραιά: Φιλελλήνων 34 Πειραιά, Τηλ.: 210 45.82.200

8 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
 • Επίσκεψη σε Παθολόγο - Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό – Χειρουργό – ΩΡΛ- Νευροχειρουργό (παθήσεις σπονδυλικής στήλης – εγκεφαλικό επεισόδιο): Δωρεάν
 • Διαγνωστικές εξετάσεις: 300€ / περιστατικό. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις πέραν του δωρεάν ποσού: Έκπτωση 50%. Εξαιρούνται φάρμακα και υλικά.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 • Επίσκεψη σε Παθολόγο – Καρδιολόγο – Ορθοπεδικό – Χειρουργό – ΩΡΛ - Νευροχειρουργό (παθήσεις σπονδυλικής στήλης – εγκεφαλικό επεισόδιο): Δωρεάν
 • Λοιπές ειδικότητες: 25€
 • Επίσκεψη σε Διευθυντή - Αν. Διευθυντή: Έκπτωση 25%
 • MRI-CT-Triplex: ΦΕΚ
 • Λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις: Έκπτωση 50%/
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
 • Σε περίπτωση νοσηλείας: Δωρεάν (N. Αττικής).

9 ATHENS EYE HOSPITAL

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 •  Αυτόματο Διαθλασίμετρο
 •  Τονομέτρηση (έλεγχος πίεσης ματιών με αεροτονόμετρο ή τονόμετρο Goldman)
 •  Οπτική Οξύτητα (όραση για μακριά και κοντά με ή χωρίς γυαλιά)
 •  Διαθλαστικός έλεγχος (έλεγχος γυαλιών)
 •  Tέστ χρωματικής αντίληψης (Ishihara test)
 •  Εξέταση Σχισμοειδούς λυχνίας
 •  Συνταγογράφηση - Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αν απαιτηθεί)
 •  Συνταγογράφηση γυαλιών (εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί)

Tο κόστος όλων των ανωτέρω εξετάσεων ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 30€.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

Προτείνεται η πραγματοποίηση στην κλινική πλήρους ελέγχου προσθίου και οπισθίου ημιμορίου με εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε κάθε εξεταζόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα τυχόν προβλημάτων του οφθαλμού του.

 •  Αυτόματο Διαθλασίμετρο
 •  Τονομέτρηση (έλεγχος πίεσης ματιών με αεροτονόμετρο ή τονόμετρο Goldman)
 •  Οπτική Οξύτητα (όραση για μακριά και κοντά με ή χωρίς γυαλιά)
 •  Διαθλαστικός έλεγχος (έλεγχος γυαλιών)
 •  Tέστ χρωματικής αντίληψης (Ishihara test)
 •  Εξέταση Σχισμοειδούς λυχνίας
 •  Έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς κηλίδας με Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT/DRI)
 •  Φωτογραφία βυθού Οφθαλμού με απεικόνιση της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή (OPTUS)
 •  Αδρός έλεγχος οπτικών πεδίων
 •  Αυτόματη κερατομετρία (καμπυλότητα κερατοειδούς) και επί ευρημάτων περαιτέρω έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς
 •  Συνταγογράφηση - Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αν απαιτηθεί)
 •  Συνταγογράφηση γυαλιών (εφόσον απαιτηθεί και ζητηθεί)

Tο κόστος όλων των ανωτέρω εξετάσεων ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 60€.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος εξέτασης 60€ (δηλ. έκπτωση 50% στην αρχική τιμή εξέτασης των 120€)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο έλεγχος οπτικού νεύρου και ωχράς κηλίδας (OCT) και η φωτογραφία βυθού οφθαλμού με απεικόνιση της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή (OPTUS) περιλαμβάνεται στον πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο προσθίου και οπισθίου ημιμορίου με συνολικό κόστος εξετάσεων 60€. Οι εξετάσεις αυτές που κρίνονται απαραίτητες για την σωστή διάγνωση δεν θα επιθυμούσαμε να επιβαρύνουν πρόσθετα τον Ασφαλισμένο. Για τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις παρέχεται 50% έκπτωση στις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές εργαστηριακών εξετάσεων.

 • Οπτικό πεδίο
 • Α-Β Υπερηχογράφημα
 • Τοπογραφία-Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Ενδοθηλιομέτρηση
 • Αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό
 • Αγγειογραφία Ινδοκυανίνης
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ)
 • Προκλητά Δυναμικά Ινιακού λοβού.
 • 120€
 • 120€
 • 300€
 • 120€
 • 250€
 • 350€
 • 300€
 • 300€
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ FEMTOSECOND LASER.

1.400€ (και οι δύο (2) οφθαλμοί)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 40% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ "ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε." ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ATHENS ΕYE OPTICAL (ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΡΑΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ - ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ κ.λ.π.) ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται ύστερα από ραντεβού Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 18:00 - 22:00 και Σάββατο και Κυριακή κατά τις ώρες από 09:00 - 21:00. Εάν επιθυμείτε μπορεί να εκδοθεί κάρτα προνομίων "Athens Eye Κλινική Α.Ε."
Επίσης σε περίπτωση επείγοντος οφθαλμολογικού προβλήματος θα μπορεί να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση καθόσον η κλινική εφημερεύει όλο το 24ωρο - 365 ημέρες το χρόνο. Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν και για το Athens Eye Οφθαλμολογικό Κέντρο Δυτικής Αττικής Α.Ε., (Μονάδα ημερήσιας Νοσηλείας) Λ.Θηβών 155 - Περιστέρι.

10 COSMOCLINIC

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς.
 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου, ουρολόγου, ορθοπεδικού, χειρουργού, πνευμονολόγου, γαστρεντερολόγου.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Διαγνωστικές εξετάσεις με βάση τον τιμοκατάλογο του Δημοσίου (ΦΕΚ), σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασθενούς
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο, για διακομιδή εντός Αττικής, εφόσον πραγματοποιηθεί νοσηλεία στην Κλινική.
 • Δωρεάν ετήσιο check-up, που περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ολική Χοληστερόλη, HDL Χοληστερόλη, LDL Χοληστερόλη, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ακτινογραφία Θώρακος, Παθολογική Εξέταση, Καρδιολογική Εξέταση.
 • Η Κλινική θα απορροφά το 55% του εκάστοτε εκπιπτόμενου ποσού, μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα, του κόστους των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών ιατρών και μέχρι του ποσού των 1.500€.

Για να δείτε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.