ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το πρόγραμμα "ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν - εργαλείο που σχεδιάσαμε για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της Επιχείρησης σας, ώστε να μπορείτε αναπόσπαστοι να ασχολείστε με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και το μέλλον της.

Απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων εμπορικών κινδύνων.

Σημεία Υπεροχής

  • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
  • Παροχές χωρίς κόστος.
  • Ουσιαστικές καλύψεις.
  • Όροι διατυπωμένοι με σαφή, κατανοητή, ξεκάθαρη και απλή γλώσσα.
  • Άμεση καταβολή αποζημίωσης.

Επιπλέον του προαναφερόμενου προγράμματος, προτείνουμε την ασφάλιση των επιχειρήσεων για τους ακόλουθους κινδύνους, ειδικά πακέτα των οποίων έχουν διαμορφωθεί για κάθε περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου:

  • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
  • Φωτοβολταϊκών ή Εναλλακτικών Πηγών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Διαφόρων Χρηματικών Απωλειών (μεταφορά χρημάτων, ασφάλιση χρηματοκιβωτίου, εμπιστοσύνη υπαλλήλων).
  • Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (λειτουργίας χώρου, εργοδοτική, προϊόντος, οχημάτων).
  • Μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ή
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΠΟΣΟ ή
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 100,00%
ΚΕΡΑΥΝΟΣ 100,00%
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ 100,00%
ΕΚΡΗΞΗ 100,00%
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 100,00%
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 100,00%
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ € 3.500,00 € 100 ανά ζημιά
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 5,00% επί του ασφαλισμένου ποσού
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 100,00%
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 100,00%
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 100,00% € 300 ανά ζημιά
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 10%
ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ € 2.000,00
ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 100,00% 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (συμπερ. αποχέτευσης) 100,00% 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ 2,5% με μέγιστο € 1,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 20% με μέγιστο € 30,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) 20% με μέγιστο € 30,000 επί του ασφαλισμένου ποσού € 100 ανά υλική ζημιά
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 10% με μέγιστο € 15,000 επί του ασφαλισμένου ποσού € 300 ανά απαίτηση
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5,00% επί του ασφαλισμένου ποσού
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 10,00% επί του ασφαλισμένου ποσού
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ έως € 3.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 100,00% 2% ή 3% επί του ασφαλισμένου ποσού

Περιεχόμενο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ή
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΠΟΣΟ ή
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 100,00%
ΚΕΡΑΥΝΟΣ 100,00%
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ 100,00%
ΕΚΡΗΞΗ 100,00%
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 100,00%
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 100,00%
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ € 3.500 € 100 ανά ζημιά
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 5,00% επί του ασφαλισμένου ποσού
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 100,00%
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 100,00%
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 100,00% € 300 ανά ζημιά
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 10% 10,00%
ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ € 2.000,00
ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 100,00% 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (συμπερ. αποχέτευσης) 100,00% 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ 2,5% με μέγιστο € 1,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 20% με μέγιστο € 30,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) 20% με μέγιστο € 30,000 επί του ασφαλισμένου ποσού 100 ανά υλική ζημιά
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 10% με μέγιστο € 15,000 επί του ασφαλισμένου ποσού € 300 ανά απαίτηση
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5,00% επί του ασφαλισμένου ποσού με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημέρες 10 πρώτες ημέρες
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2,5% με μέγιστο € 10,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ 2,5% με μέγιστο € 5,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2,5% με μέγιστο € 10,000 επί του ασφαλισμένου ποσού
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ max. € 3.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 100,00% 2% ή 3% επί του ασφαλισμένου ποσού
ΚΛΟΠΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ € 5.000
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ € 5.000
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 100,00% 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2,5% με μέγιστο € 2,000
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ € 1.500
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ € 5.000