ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί ένα νέο προϊόν που σχεδιάσαμε, στηριζόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων. Η βραχυχρόνια ενοικίαση της κατοικίας (τύπου bnb), αναπτύσσεται ταχέως και επιβάλλεται, ως ιδιοκτήτες, να είστε σωστά προστατευμένοι.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντάς σας ουσιαστικές λύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
Περιεχόμενο
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ)
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€150 σε κάθε ζημιά
€150 σε κάθε ζημιά
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€100 σε κάθε ζημιά
€100 σε κάθε ζημιά
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
€150 σε κάθε ζημιά
€150 σε κάθε ζημιά
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
10% της ζημιάς με min. €450 σε υπόγειους - ημιυπόγειους χώρους & 10% της ζημιάς με min. €250 σε ισόγεια και ορόφους
10% της ζημιάς με min. €450 σε υπόγειους - ημιυπόγειους χώρους & 10% της ζημιάς με min. €250 σε ισόγεια και ορόφου
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
10% της ζημιάς με min. €450
10% της ζημιάς με min. €450
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
€150 σε Υ.Ζ.
€150 σε Υ.Ζ.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
€150 σε κάθε ζημιά
€150 σε κάθε ζημιά
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
5% της ζημιάς με min. €300
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου
2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ